مديريت مهندسي معكوس و ساخت داخل شركت گل گهر نقشه راه خود را براساس دو مقوله كيفيت و بهاي تمام شده قطعه پايه ريزي نموده است و اعتقاد دارد كه شرط موفقيت بومي سازي ، باور به توان داخل و دادن فرصت خطا به سازندگان مي باشد. با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در حال حاضر گردش مالي ساليانه قطعات يدكي حوزه زنجيره فولاد به قيمت امروز رقم قابل توجهي مي باشد و بخش اعظمي از بهاي تمام شده محصولات زنجيره فولاد را شامل مي گردد. همچنين با توجه به سند چشم انداز 1404 كشور پيش بيني مي گردد اين مبلغ به طرز چشمگيري افزايش يابد. لذا مقوله بومي سازي قطعات خريد خارج زنجيره فولاد ، اهميت دو چنداني مي يابد. شركت معدني و صنعتي گل گهر نيز بعنوان بزرگترين شركت توليد كننده كنسانتره سنگ آهن و گندله آن موضوع بومي سازي را بطور جد در دستور كار خود قرار داده است. لذا كليه علاقمندان به ساخت قطعه (سازندگان قطعات ، شركت هاي دانش بنيان ، واحدهاي تحقيقاتي و ... ) كه تمايل به همكاري با شركت معدني و صنعتي گل گهر را دارند ، بايستي براساس فرايند زير ، درخواست همكاري خود را اعلام نمايند: