بومی سازی روکش سرد لاستیک دامپ تراک براي اولين بار در كشور صورت گرفت


براي اولين بار در كشور ، روكش سرد لاستيك دامپ تراك با همكاري شركت روكش سمنگان تاير سيرجان در شركت معدني و صنعتي گل گهر اجرا گرديد. اين امر با توجه به قيمت بالاي تاير و همچنين مشكلات واردات قطعات ، منجر به كاهش هزينه خريد لاستيك و جلوگيري از خروج ارز از كشور ، كاهش توقفات دامپ تراكها بدليل نبودن لاستيك و حفظ محيط زيست خواهد گرديد.